Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka tj. Urząd Gminy, świetlice wiejsk

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Dodanie artykułu