Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

ZARZĄDZENIE NR 13/23 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 28.02.2023 roku w sprawie prowadzenia kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz osadników w instalacjach przydomowy

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Dodanie akapitu artykułu
ZARZĄDZENIE NR 13/23 - pobierz plik