Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

UCHWAŁA NR XXXI/220/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 27 kvliętńa 2022 r. w sprawie prrystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartniczka

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Edycja artykułu