Logo BIP

UCHWAŁA NR XLIII/289/23 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR XLIII/289/23 - pobierz plik