Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 60/16 Wójta Gminy Bartniczka z dnla 6 października 2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz do projektu wieloletniej prognozy

ZARZĄDZENIE NR 60/16 - pobierz plik