Logo BIP

UCHWAŁA NR IX/51/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR IX/51/19 - pobierz plik