Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVII/175/17 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/175/17- pobierz plik