Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 21/11 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i trad

ZARZĄDZENIE NR 21/11 - pobierz plik