Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 17/11 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 17/11 - pobierz plik