Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 2/11 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za okres sprawozdawczy od 1.01.201

ZARZĄDZENIE Nr 2/11- pobierz plik