Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 40/10 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2011-2015

ZARZĄDZENIE NR 40/10 - pobierz plik