Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 39/2010 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na tere

ZARZĄDZENIE Nr 39/2010 - pobierz plik