Logo BIP

Wybory Samorządowe 2010

 
 

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - pobierz plik

pliki do pobrania :

OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW -

pobierz plik

 

OŚWIADCZENIE osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców- pobierz plik

OŚWIADCZENIE o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego - pobierz plik

ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców -

pobierz plik

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 września 2010 r.o miejscu i czasie przyjmowania przez  komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych: - pobierz plik

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych - pobierz plik

Informacja o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych - pobierz plik

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 23 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 lutego 2010 r. sejmik - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2010 r. liczba radnych - pobierz plik

Wzór Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych - pobierz plik

Wzór Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO- pobierz plik

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE - pobierz plik

 INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 27 września 2010 r. o przyjmowaniu wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.- pobierz plik

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 8 października 2010 r. o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce - pobierz plik

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce.- pobierz plik

Obwieszczenie o sprawdzeniu spisu wyborców - pobierz plik 

Obwieszcenie kandydaci na radnych do Gminy Bartniczka - pobierz plik

Obwieszczenie kandydaci na wójta Gminy Bartyniczka - pobierz plik

Harmonogram dyżurów GKW - pobierz plik

Informacja GKW - pobierz plik

Wyniki Wyborów z dnia 21 listopada 2010 roku - pobierz plik

OBWIESZCZE.NIE Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianach w składzie Sejmiku Wojewtdztwa Kujawsko- Pomorskiego - pobierz plik