Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 18/10 WOJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie : upoważnienia pracownika do załatwienia spraw wynikających z ustawy o postępcwaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 18/10 - pobierz plik