Logo BIP

Łaszewo

Sołtys - Pani Janina Zielińska, tel. 572617353


Przewodniczący Rady Sołeckiej - Pan Grzegorz Kozicki


Członkowie Rady Sołeckiej:


Pan Grzegorz Szymański
Pan Krzysztof Gorczyński
Pan Grzegorz Kozicki
Pan
Jerzy Stawicki