Logo BIP

Stare Świerczyny

Sołtys - Pani Marzena Sikorska, tel. 518670697


Przewodniczący Rady Sołeckiej - Pani Hanna Rogożeńska


Członkowie Rady Sołeckiej:

Pan Adam Stachyra

Pan Marek Sikorski

Pani Marzena Sikorska

Pani Hanna Rogoźeńska