Logo BIP

WYNIKI NABORU NA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2010 r.

WYNIKI NABORU NA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2010 r.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w dniu 17 czerwca 2010 roku w Gminie Barniczka  zostały wybrane następujące osoby:

1. Pani Karolina  Przeracka

2. Pani Anna Kozłowska

3. Pani Sylwia Dombrowska

4. Pani Agnieszka Balewska

Uzasadnienie wyboru

Wybrani kandydaci na rachmistrzów spisowych to studenci oraz osoba bezrobotna znający zagadnienia z zakresu rolnictwa , geodezji i informatyki. Biegle posługują się programami komputerowymi. Posiadają umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu oraz sprawnego i skutecznego komunikowania się. Znają zasady funkcjonowania systemu GPS i praktycznego wykorzystania map cyfrowych.

Ponadto, wybrani kandydaci odznaczają się wysoką kulturą osobistą.

 

Gminny Komisarz Spisowy

/-/   Wiesław Biegański

Wójt Gminy Bartniczka