Logo BIP

Samin

Sołtys - Pani Małgorzata Bloch


Przewodniczący Rady Sołeckiej - Pani Małgorzata Bloch


Członkowie Rady Sołeckiej:

Pani Anna Jabłońska

Pani Maria Urbańska

Pani Małgorzata Bloch

Pani Judyta Renkel