Logo BIP

Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i

Zarządzenie Nr 12/2010 - pobierz plik