Logo BIP

Radoszki

Sołtys - Pan Henryk Domżalski, tel. 564936310


Przewodniczący Rady Sołeckiej - Pan Marcin Sobiesierski


Członkowie Rady Sołeckiej:

Pan Domżalski Henryk

Pan Marcin Sobiesierski

Pan Błażej Kamiński

Pan Zbigniew Ławicki