Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 5/2010 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/2010- pobierz plik