Logo BIP

Komorowo

Sołtys - Pani Katarzyna Knieć,


Przewodniczący Rady Sołeckiej -
Pani Ewelina Dreszler


Członkowie Rady Sołeckiej:

Pani Katarzyna Knieć

Pani  Ewelina Dreszler

Pani Danuta Gierszewska

Pan Piotr Wiśniewski