Logo BIP

Gutowo

Sołtys - Pani Jolanta Seroczyńska, tel. 660772326


Przewodniczący Rady Sołeckiej - Pani Jolanta Seroczynska


Członkowie Rady Sołeckiej:

Pani Jolanta Seroczynska

Pan Michal Kozicki

Pani Marta Górzewska

Pan Andrzej Mielke