Logo BIP

Komisja Rewizyjna

Opis działania:


Kontroluje działalność wójta gminy, a także gminnych jednostek organizacyjnych. Opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje do rady gminyz wnioskiem o udzielenie bądz nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Kontroluje realizacę uchwał rady gminy,rozpatruje i opiniuje sprawy przekazane komisji przez radę bądz przewodniczącego rady gminy. Przeprowadza kontrole w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym gminy oraz realizację inwestycji, analizuje sposób załatwiania przez urząd gminy skarg i wniosków obywateli. Opinie i wnioski przekazuje wójtowi gminy.

Skład:

Szwed Piotr - Przewodniczący

Giziewska Hanna Teresa

Kaczmarski Henryk

Lichocki Kazimierz

Szymańska Jolanta