Logo BIP

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Opis działania:
Zajmuje się sprawami oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia. Opiniuje projekty uchwał w zakresie przestrzegania prawa i porządku publicznego.
Wypracowanewnioski i opinie przedstawia wójtowi gminy.


Skład:

Mirosława Stankowska
Przewodnicząca


Maria Jakubowska
Członek

Zbigniew Kucharski
Członek

Hanna Giziewska
Członek

Kazimierz Zawisza

Cłonek