Logo BIP

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opis działania:
Zajmuje sie sprawami dotyczącymi rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony środowiska w gminie, a w szczególności opiniuje sprawy związane z zaopatrzenim w wodę, budową i utrzymaniem kanalizacji, utrzymaniem czystości i porządku w gminie oraz utrzymaniem budynków komunalnych.
Wypracowane wnioski i opinie przedstawia wójtowi gminy.


Skład:

Piotr Szwed

Przewodniczący


Bożena Szymańska

Członek


Jan Kozicki

Członek

Tadeusz Piórkowski

Członek