Logo BIP

Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Zarządzenie nr 14/09 - pobierz plik