Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 32/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 01 września 2008 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bartniczka

Zarzadzenie Nr 32/08 - pobierz plik

Załącznik - pobierz plik