Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 7/09 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2008 rok

Zarządzenie nr 7/09 - pobierz plik