Logo BIP

Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 21.10.2008 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Bartniczka komisji przetargowej do przyg. i przeprow. postęp. o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie - pobierz plik