Logo BIP

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024

INFORMACJA Wójta Gminy Bartniczka z dnia 29 maja 2024r. o bezpłatnym przewozie pasażerskim do lokali wyborczych - pobierz plik

POSTANOWIENIE Nr 222/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 20 maja 2024r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. - pobierz plik

POSTANOWIENIE Nr 221/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 20 maja 2024r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2 - pobierz plik

INFORMACJA Komisarza Wyborczego II w Toruniu z dnia 13 maja 2024r. o dacie i godzinie losowania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. - pobierz plik

INFORMACJA Komisarza Wyborczego II w Toruniu z dnia 10 maja 2024r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. - pobierz plik

INFORMACJA Wójta Gminy Bartniczka o głosowaniu przez pełnomocnika - pobierz plik

INFORMACJA dot. zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego - pobierz plik

INFORMACJA Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 kwietnia 2024r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - pobierz plik

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - pobierz plik

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - pobierz plik

Głosowanie korespondencyjne - pobierz plik

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - pobierz plik

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - pobierz plik

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - pobierz plik

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - pobierz plik

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych - pobierz plik

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - pobierz plik