Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 38/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 10 października 2008r w sprawie: upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwienia spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawni

                                                  ZARZĄDZENIE Nr 38/08

z dnia 10 października 2008r.

Wójta Gminy Bartniczka

 

 

 

w sprawie: upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwienia spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

         Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) Wójt Gminy Bartniczka

zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Upoważniam Panią Urszulę Krzykalską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce do postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

         § 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.