Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 37/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 7 października 2008 r w sprawie: upoważnienia pracownika do załatwienia spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

                                          ZARZĄDZENIE Nr 37/08
z dnia 7 października 2008r.
Wójta Gminy Bartniczka
 
 
 
w sprawie: upoważnienia pracownika do załatwienia spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 
         Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:
 
 
§ 1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce upoważniam Panią Annę Greszczuk do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.