Logo BIP

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2023

Informacja Wójta Gminy Bartniczka o bezpłatnym przewozie pasażerskim do lokali wyborczych - pobierz plik

O B W I E S Z C Z E N I E Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu
z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu
z dnia 15 września 2023 r.o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12 i 13 - pobierz plik

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami - pobierz plik

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik

POSTANOWIENIE NR 97/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II
z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - pobierz plik

POSTANOWIENIE NR 96/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II
z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - pobierz plik

Załącznik do Postanowienia nr 96/2023 - pobierz plik

Informacja o głosowaniu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania - pobierz plik

Informacja Komisarza Wyborczego II w Toruniu z dnia 19 września 2023r. - pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Bartniczka z dnia 11 września 2023r. o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminie oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - pobierz plik

Zgłoszenie kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych WZÓR - pobierz plik

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w podziale Gminy Bartniczka na stałe obwody głosowania - pobierz plik

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - pobierz plik

Informacja Wójta Gminy Bartniczka dotycząca głosowania przez pełnomocnika - pobierz plik

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - pobierz plik

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - pobierz plik

Informacja Wójta Gminy Bartniczka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz plik

Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz plik

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - pobierz plik

Informacja Wójta Gminy Bartniczka w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - pobierz plik

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - pobierz plik

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 25 maja 2023r. w sprawie zmian w podziale Gminy Bartniczka na stałe obwody głosowania - pobierz plik