Logo BIP

WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA – ds. gospodarki gruntami, leśnictwem i gospodarką mieszkaniową

Ogłoszenie o naborze - pobierz plik

Oświadczenie - pobierz plik

Kwestionariusz - pobierz plik

Informacja o wynikach naboru - pobierz plik