Logo BIP

Budowa stacji transformatorowej GPZ 1110kV/SN SPV Brodnica wraz z infrastruktura towarzyszącą, na działce nr ewid. 238/27 obręb Jastrzębie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego - pobierz plik

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - pobierz plik