Logo BIP

UCHWAŁA NR XLIII/286/23 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 8 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

UCHWAŁA NR XLIII/286/23 - pobierz plik