Logo BIP

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W RADOSZKACH PRZYJĘTY UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ nr 16/2023/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. obowiązujący od dnia 7 czerwca 2024r.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W RADOSZKACH obowiązujący od dnia 7 czerwca 2024r. - pobierz plik