Logo BIP

Projekt MPZP do publicznego wglądu

Obwieszczenie - pobierz plik

Projekt MPZP - pobierz plik

Załącznik nr 1 do Projektu planu - pobierz plik

Dane przestrzenne do MPZP Jastrzębie:

Legenda- pobierz plik

MPZP Jastrzębie - pobierz plik