Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 13/23 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 28.02.2023 roku w sprawie prowadzenia kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz osadników w instalacjach przydomowy

ZARZĄDZENIE NR 13/23 - pobierz plik