Logo BIP

Uchwała XLII/282/23 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 lutego 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2023-2026

Uchwała nr XLII/282/23 - pobierz plik