Logo BIP

UCHWAŁA NR XLII/281/23 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

UCHWAŁA NR XLII/281/23 - pobierz plik