Logo BIP

UCHWAŁA NR XLI/278/23 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

UCHWAŁA NR XLI/278/23 - pobierz plik