Logo BIP

UCHWAŁA NR XLI/280/23 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 stycznia 2023 r. o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na z

UCHWAŁA NR XLI/280/23 - pobierz plik