Logo BIP

WNIOSEK O WYCINKĘ TERAZ TAKŻE ONLINE

Od 27 stycznia 2023 r. wnioski o usuwanie drzew można składać do gmin również online. Pozwalają na to zmiany w ustawie o ochronie przyrody wprowadzone pod koniec ubiegłego roku. Od końca stycznia w całym kraju można korzystać z jednolitego wzoru wniosku o zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu.

Formularz jednolitego wniosku dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Klimatu i Środowiska. Tak jak do tej pory adresatem wniosku co do zasady jest wójt.

Przejdź do strony, z której pobierzesz wniosek:
https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewa-lub-
krzewu/