Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 3/23 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły

ZARZĄDZENIE NR 3/23 - pobierz plik