Logo BIP

UCHWAŁA NR XLII/284/23 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

UCHWAŁA NR XLII/284/23 - pobierz plik