Logo BIP

UCHWAŁA NR XLII/283/23 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XLII/283/23 - pobierz plik