Logo BIP

Strategia Terytorialna OPPT Brodnicy

Gmina Bartniczka w ramach partnerstwa z Powiatem brodnickim oraz następujacymi gminami: Gminą Bobrowo, Gminą Brodnica, Gminą Brzozie, Gminą Miasta Brodnicy, Gminą Osiek, Gminą Świedziebnia, Gminą Zbiczno, Miastem i Gmina Górzno, Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie, opracowuje "Strategię Terytorialną OPPT Brodnicy". W ramach opracowywania strategi został sporządzony "RAPORT DIAGNOSTYCZNY OBSZARU PROWADZENIA POLITYKI TERYTORIALNEJ BRODNICY", który obrazuje potencjał społeczno-ekonomiczny wszystkich samorządów obszaru powiatu brodnickiego, z zachowaniem uwarunkowań środowiskowo-infrastrukturalnych oraz identyfikuje główne kierunki rozwojowe, będące podstawą jego konkurencyjności oraz "RAPORT DIAGNOSTYCZNY OBSZARU PROWADZENIA POLITYKI TERYTORIALNEJ BRODNICY - SYNTEZA"
 

Wyżej wymienione pliki zostały zamieszczone poniżej:

OPPT Brodnicy Raport Diagnostyczny - pobierz plik

OPPT Raport Diagnostyczny SYNTEZA - pobierz plik