Logo BIP

UCHWAŁA NR XL/277/23 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartniczka w latach 2023 – 2027.

UCHWAŁA NR XL/277/23 - pobierz plik